Acte necesare

          ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLADIRILOR/ TERENURILOR

1. Carte de identitate;

2. Contract de vanzare cumparare;

3. Extras carte funciara;

4. Titlu proprietate;

5. Certificat mostenitor.

          ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA AUTOVEHICULELOR

1. Carte de indentitate;

2. Carte de identitate autovehicul;

3. Contract de vanzare cumparare.

Toate documentele xeroxate

          ACTE NECESARE ELIBERARII ACORDURILOR DE FUNCTIONARE/ AUTORIZATIILOR DE ALIMENTATIE PUBLICA

1. Cerere – formular tip;

2. Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare;

3. Copie – C.I.;

4. Copie – act de constituire;

5. Copie – certificat de inmatriculare;

6. Copie – certificat constatator cu privire la declararea punctului de lucru la ORC;

7. Copie – dovada legala de ocupare a spatiului pentru structura de vanzare pentru care se solicita autorizarea;

8. Declaratie privind incadrarea pe tipuri de unitati de alimentatie publica ( restaurante si baruri );

9. Copie – dovada achitarii taxei de autorizare.

Documente necesare declaratii impunere cladiri

Documente necesare inmatriculare-radiere autovehicule, vehicule lente