Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări