Ancheta sociala

       ACTE NECESARE INTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE NECESARA LA OBTINEREA ROVINIETEI 

XEROX:

 • Certificat de incadrare in grad de handicap;
 • Act de identitate bolnav si membrii familiei care locuiesc cu acesta;
 • Certificat de casatorie/ deces sau sentinta de divort, dupa caz;
 • Cupoane de pensie, ( in cazul pensionarilor);
 • Talonul sau cartea de identitate a autoturismului;
 • Declaratie din partea proprietarului autoturismului cu privire la transportul bolnavului.

INFORMATII REFERITOARE LA:

 • Religie, studii, profesie , loc de munca, venituri realizate pentru  bolnav si membrii familiei;
 • Statutul locuintei la adresa bolnavului, numar de camere, dotari, etc.

          ACTE NECESARE INTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE IN VEDEREA INCADRARII IN GRAD DE HANDICAP – MINORI

XEROX:

 • Certificat de incadrare in  grad de handicap care expira, (in cazul revizuirilor);
 • Certifcat medical – medic specialist;
 • Fisa sintetica – medic de familie;
 • Fisa psihologica;
 • Traseu educational ( in cazul in care copiilor  care frecventeaza  forme de invatamant)
 • cerificat de nastere minor si frati, dupa caz;
 • Acte de identitate parinti si membrii familiei care locuiesc cu minorul,
 • Certificat de casatorie pentru parinti / deces sau sentinta de divort, dupa caz;
 • DOVEZI DE VENITURI ale parintilor: adeverinta de salariu (pentru salariati), copie dupa decizia de pensie si cupon de pensie, ( pentru pensionari), adeverinta de venit impozabil (pentru cei care nu realizeaza venituri se prezinta o adeverinta eliberata de la Administratia Financiara).

INFORMATII REFERITOARE LA:

 • religie, studii, profesie, locuri de munca, venituri realizate de catre minor si membrii familiei;
 • statutul locuintei de la adresa minorului, numar de camere, dotari, etc.

          ACTE NECESARE INTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE IN VEDEREA INCADRARII IN GRAD DE HANDICAP – ADULTI

XEROX:

 • Certificat de incadrare in  grad de handicap care expira, (in cazul revizuirilor);
 • Referat de specialitate pentru incadrare in  grad de handicap;
 • Scrisoare medicala – medic de familie (in cazurile noi);
 • Examen psihologic – medic psihiatru (in cazul bolnavior psihic);
 • Certificat medical + Referat medical – medic specialist;
 • Act de identitate bolnav si membrii familiei care locuiesc cu  acesta;
 • Certificat de casatorie / deces sau sentinta de divort, dupa caz;
 • Cupoane de pensie, (in cazul pensionarilor ).

INFORMATII REFERITOARE LA:

 • Numele, adresa cabinetului si numarul de telefon al medicului de familie al bolnavului;
 • numele, adresa, numarul de telefon al copiilor bolnavului;
 • religie, studii, profesie, locuri de munca, venituri realizate pentru bolnav si membrii familiei;
 • statutul locuintei de la adresa bolnavului, numar de camere, dotari, etc.

              ACTE NECESARE INTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE IN VEDEREA INTERNARII INTR-UN CENTRU DE TIP REZIDENTIAL DIN CADRUL  DGASPC

XEROX:

 • Certificat de incadrare in grad de handicap;
 • Acte de identitate pentru persoana cu handicap grav si membrii familiei care locuiesc cu acesta;
 • Certificat de casatorie, deces sau sentinta de divort, dupa caz;
 • Cupoane de pensie, ( in cazul pensionarilor);
 • Declaratie din partea membrilor familiei, privind motivele pentru care se solocita internarea.

INFORMATII REFERITOARE LA:

 • religie, studii, profesie, locuri de munca, venituri realizate de persoana cu handicap grav si membrii familiei;
 • statutul locuintei de la adresa persoanei  cu handicap grav , numar de camere, dotari, etc.

          ACTE NECESARE INTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI PENTRU INSCRIEREA LA O SCOALA SPECIALA

 • Fisa psihologica, (completata de psiholog);
 • Certificat Medical, ( eliberat de catre medicul specialist);
 • Fisa Medicala Sintetica, ( eliberata de catre medicul de familie);
 • Traseu educational, ( eliberat de catre scoala);
 • Acte de identitate pentru toti membrii familiei, (copii xerox).

          ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA TUTORELUI PENTRU PERSOANA PUSA SUB INTERDICTIE

 • Sentinta civila de punere sub interdictie, ramasa definitiva (copie);
 • Cerere;
 • Certificat de nastere si BI/CI a celui pus sub interdictie, (copie);
 • Certificat de nastere si BI/CI a tutorelui, (copie);
 • Adeverinta medicala pentru tutore;
 • Adeverinta de venit, cupon de pensie pentru tutore;
 • Adeverinta de venit, cupon de pensie pentru interzis.

          ACTE NECESARE INTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE INSTITUTIONALIZARE A PERSOANEI CU HANDICAP INTR-UN CENTRU REZIDENTIAL

 • Declaratie din partea membrilor familiei privind motivele pentru care se solicita internarea.
 1. Cererea persoanei care urmeaza sa fie internata la centru;
 2. Copie certificat de incadrare in grad de handicap;
 3. CI/BI a persoanei bolnave, in original;
 4. CI/BI a persoanelor cu care locuieste bolnavul la adresa , – copie;
 5. Certificat casatorie/ deces sau sentinta de divort, dupa caz
 6. Acte doveditoare a veniturilor cu caracter permanent a persoanei bolnave si a persoanelor cu care locuieste persoana bolnava la adresa, (dupa caz, cupon de pensie sau adeverinta de alarizare sau adeverinta de venituri impozabile de la Administratia Financiara pentru cei care nu realizeaza venituri ) – recent si in original;
 7. Extras CF, -act de spatiu;
 8. Scrisoare medicala – de la medicul de familie;
 9. Certificat medical + Referat medical, – de la medicul specialist;
 10. Bilete de iesire din spital, -recent si in original, dupa caz;
 11. Pentru toti copiii, fratii sau surorile persoanei bolnave, dupa caz, urmatoarele date: nume, prenume, adresa, numar de telefon, CNP – pe o coala de hartie;
 12. Declaratie din partea membrilor familiei cu privire la motivele pentru care se solicta internarea.

INFORMATII REFERITOARE LA:

 • religie, studii, profesie, locuri de munca, venituri realizate de persoana cu handicap grav si membrii familiei;
 • statutul locuintei de la adresa persoanei  cu handicap grav , numar de camere, dotari, etc.

DESCARCA MODEL DECLARATIE AUTORITATE TUTELARA

DESCARCA MODEL CERERE PENTRU NUMIREA CURATORULUI SPECIAL IN VEDEREA REPREZENTARII UNUI MINOR LA INCHEIEREA UNUI ACT JURIDIC

DESCARCA MODEL DECLARATIE CURATOR SPECIAL