meniu

Anunt mediu

Orasul Ciacova anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare si extindere system centralizat de alimentare cu apa a orasului Ciacova ,jud. Timis propus a fi amplasat in localitatea Ciacova , jud Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni -joi intre orele 8.00-16.00 si vinerea intre orele 8,00- 14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 23.02.2015.