Depunere ajutor social

          ACTE NECESARE DOSAR

          ACORDARE INDEMNIZATIE – PERSOANE CU HANDICAP GRAV 

  1. Cerere tip angajare – solicitare Compartiment Asistenta Sociala, Sanatate si Autoritate Tutelara Ciacova;
  2. Ancheta sociala – emisa de Compartimentul Asistenta Sociala, Sanatate si Autoritate Tutelara Ciacova;
  3. Certificat incadrare grad handicap – gradul grav – emis de:  Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timis – pentru adulti;
  4. Cererea aprobata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, cu obtiunea: – indemnizatie lunara;
  5. Acte de identitate si stare civila pentru bolnav (copie+original);
  6. Dosar plastic;
  7. Cont deschis la Raiffeisen Bank.

 

DESCARCA MODEL CERERE ACORDARE INDEMNIZATIE