Licitații

Invitatii de participare si Documentatii de atribuire

Clauze contractuale

Formulare

Documentatie de atribuire

Nota conceptuala

Declaratie reprezentant legal oras

ANUNT ELABORARE S.F. AFERENT INVESTITIEI CONSTRUIRE P-TA AGROALIMENTARA IN ORASUL CIACOVA

Formulare

Documentatie de atribuire

Nota conceptuala

Declaratie reprezentant legal oras

Anunt partipare -Atribuire contract servicii – « Elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) aferentă investiției « Modernizarea, reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot din orașul Ciacova în centru multifuncțional cultural recreativ » Cod CPV :71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)

CAIET DE SARCINI NR.10558-din-27-11-2017

ANUNT PARTICIPARE… – elaborare DALI investitie REABILITAREA FATADEI SI A INVELITORII SEDIULUI PRIMARIEI CIACOVA
RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI NR.3 – Lucrare – Pietruirea strazilor aferente orasului Ciacova si satelor apartinatoare-

ANUNT PARTICIPARE. – elaborare documentatii atribuire contracte achizitie publica proiect – Restaurarea si promovarea Turnului de aparare ( CULA)

 

ANUNT PARTICIPARE. – elaborare DALI REABILITARE  STRAZI si TROTUARE DIN LOCALITATEA CIACOVA

ANUNT PARTICIPARE – Lucrare – Pietruirea strazilor aferente orasului Ciacova si satelor apartinatoare-