Parteneriate

Consiliul Local al orasului Ciacova este membru al  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TIMIS”, care  are rolul de a controla operatorul regional si a aproba planurile de investitii in infrastructura de apa si apa uzata,  iar Operatorul regional, constituit in judetul Timis, este S.C. AQUATIM S.A.

Consiliul Local al orasului Ciacova a aprobat prin Hotararea nr. 7/28.02.2008 asocierea orasului Ciacova cu municipiile, orasele si comunele din judetul Timis pentru infiintarea ADI TIMIS, Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TIMIS” si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TIMIS, iar prin HCL Ciacova nr.5/29.01.2009 a fost aprobat Actul Aditional la Actul Constitutiv si Actul Aditional la Statutul ADI TIMIS.

Consiliul Local al orasului Ciacova a aprobat participarea la patrimoniul initial al asociatiei cu o contributie in numerar in valoare de 1000 lei. Aportul orasului Ciacova la capitalul social al S.C. AQUATIM S.A. va fi de 100.000 lei (aport in natura si aport in numerar) stabilit prin Hotararea CL Ciacova nr.5/28.02.2008.

Consiliul Local al orasului Ciacova este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Deseuri Timis  „ADID”, care  are rolul de a controla operatorul regional si a aproba planurile de investitii in managementul integrat al deseurilor.

Consiliul Local al orasului Ciacova a aprobat prin Hotararea nr. 31/30.10.2008 asocierea orasului Ciacova cu judetul Timis si unitatile administrativ-teritoriale din acest judet pentru infiintarea ADID TIMIS. Consiliul Local al orasului Ciacova a aprobat participarea la patrimoniul initial al asociatiei cu o contributie in numerar in valoare de 1000 lei.

Consiliul Local al  Orasului Ciacova este membru al  Asociatiei Microregionale “Timis-Torontal” ( care nu are statut de asociatie de dezvoltare intercomunitara) alaturi de celelalte autoritati ale administratiei publice locale din localitatile : BANLOC, BIRDA, DENTA, DETA, FOENI, GIERA, GHILAD, GATAIA, JEBEL, JAMU-MARE, LIEBLING, PADURENI, TORMAC, MORAVITA, VOITENI. Asociatia  are drept scop dezvoltarea economico-sociala a localitatilor membre .

Sediul  Asociatiei Microregionale “Timis-Torontal” este in orasul Deta, str. Victoriei nr.32 cod postal 305200.