Secretariat si relatii cu publicul

SECRETARIAT SI RELATII CU PUBLICUL:
Actele normative care stau la baza activitatii noastre sunt :

  • Legea 233/2002 privind solutionarea petitiilor
  • Legea 544/2001 privind informatiile de interes public
  • Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
  • HG 1723 /2004 privind Programul de masuri pentru reducerea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

Atributii
Prin activitatea desfasurata Compartimentul asigura:
– inregistrarea cererilor, sesizarilor, reclamatiilor, adresate primariei respectiv consiliului local in registrul de intrari si iesiri al institutiei;
– informarea cetatenilor sau a persoanelor juridice, privind activitatea primariei si a consiliului local, oferind la cerere relatii privind modalitatea de obtinere a unor documente, avize, aprobari;
– predarea pe baza unor evidente a tuturor cererilor, sesizarilor, reclamatiilor depuse, compartimentelor de specialitate spre competenta rezolvare;
-predarea catre solicitant a raspunsurilor, autorizatiilor, avizelor la cererile , sesizarile, reclamatiile rezolvate ;
-indosarierea si arhivarea petitiilor si a raspunsurilor adecvate repartizate biroului nostru, pana la predarea lor definitiva la arhiva primariei;
-organizarea activitatii de audiente la primar, viceprimari, secretar, sefi de servicii, programarea pentru audiente;
-informarea solicitantilor cu privire la servicii oferite de alte institutii, organizatii, prestatori de servicii in limita posibilitatilor de informare existente;
-urmarirea solutionarii si redactarea in termenul legal al raspunsurilor la solicitarile de informatii de interes public;
-preluarea corespondentei prin posta, inregistrarea ei si predarea la compartimentele de specialitate destinatare;
-expedierea corespondentei primariei catre destinatari;
 Functionari angajati:
Bota Liliana – inspector relatii publice – 0752446283
Sipos Ivanca – secretar – dactilograf   – 0752447324